Jesteś tutaj: Strona główna » Zielniki » Konkurs -archiwalny » Regulamin
Jak wykonać zielnik?
Botanika w kulturze
Rok według roślin
Intrygujące rośliny
Konkurs
Gry i zabawy

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu:

„ODKRYJ ŚWIAT PRZEKORNYCH ROŚLIN”

WSTĘP
Niniejszy regulamin zawiera zasady konkursu pod nazwą „Odkryj świat przekornych roślin” zwanego dalej konkursem. Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestnika.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 4, tel. 022 55 30 549), zwany dalej Organizatorem.

CELE KONKURSU
 • zachęcenie młodzieży do poznawania flory ojczystej oraz środowiska przyrodniczego swojej najbliższej okolicy
 • wykształcenie umiejętności naukowego sposobu gromadzenia informacji o roślinach (w tym  dokumentacji stanowisk)
 • rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i wrażliwości na piękno przyrody
 • pogłębienie świadomości uczniów na temat wskaźnikowej roli roślin
 • zachęcenie nauczycieli do przekazywania uczniom głębokiego waloru edukacyjnego tkwiącego w tworzeniu zielnika

UCZESTNICTWO
 • udział w konkursie mogą brać zespoły klasowe lub dzieci i młodzież indywidualnie (za zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów) a także osoby dorosłe.
 • uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na jego warunki
 • przystąpienie do konkursu jest rozumiane jako zgoda na publikowanie danych osobowych, które będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu, a uczestnicy będą mieli wgląd w swoje dane
 • nie można przenosić praw do uczestnictwa i nagród na inne osoby

ZASADY KONKURSU
 • termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 15 października 2011 r. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą  oceniane
 • prace należy przysyłać pocztą na adres: Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
 • do pracy musi być dołączona dokładna informacja o uczestniku/zespole klasowym (adres elektroniczny, pocztowy, ew. telefon)
 • praca powinna zawierać 10 arkuszy zielnikowych od osób indywidualnie przystępujących do konkursu, a w przypadku zespołów klasowych liczba ta nie może być mniejsza od liczby członków zespołu
 • arkusz zielnikowy (np. z kartonu, brystolu) musi mieć w przybliżeniu format A3 (ok. 30cm x 42cm)
 • nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów
 • nie wolno zrywać:
 1. roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem
 2. żadnych roślin rosnących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
 3. roślin ze stanowisk, gdzie znajduje się jedynie kilka egzemplarzy danego gatunku i zbiór może istotnie wpłynąć na ich populację
 • opis prawidłowego sposobu zbioru i wykonania arkusza zielnikowego jest umieszczony na stronie z instrukcją. Można go też znaleźć w książce Jacka Drobnika pt.: Zielnik i zielnikoznawstwo, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • Organizator zastrzega sobie prawa do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia  powstałe w czasie transportu
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 listopada 2011 r. na stronie internetowej www.zycieaklimat.edu.pl. Zwycięzców Konkursu powiadomimy także pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

KRYTERIA OCENY
 • prace oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której wchodzi: Rada Naukowa Zielnika WB UW oraz dr Maja Graniszewska i mgr Hanna Leśniewska.
 • ocenie podlega :
 1. poprawność zbioru (kompletność: w przypadku małych gatunków jednorocznych - całe rośliny, byliny - dopuszczony brak korzenia, w przypadku dużych okazów - właściwy wybór części rośliny)
 2. staranność (dbałość o rozłożenie pędów, liści, kwiatów, by w miarę możliwości nie były pozaginane i nie zasłaniały się wzajemnie) i jakość zasuszenia (. Jest to najistotniejsze kryterium oceny.
 3. poprawność oznaczenia gatunku
 4. etykieta zielnikowa (czytelność, obecność podstawowych danych, dokładność opisu)
 5. estetyka wykonania arkusza zielnikowego
 6. przestrzeganie prawa (prace z gatunkami chronionymi/z parków narodowych itp. - będą dyskwalifikowane)
 • przy ocenie nie będzie brana pod uwagę „uroda” danego gatunku, a tylko powyższe kryteria

NAGRODY
 • autorzy wszystkich nadesłanych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.zycieaklimat.edu.pl wraz z prezentacją najlepiej wykonanych przez nich arkuszy zielnikowych
 • najwyżej ocenione prace zostaną wcielone do jednego z krajowych herbariów naukowych
 • zwycięzcy dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe (m.in lornetki, książki, albumy przyrodnicze, lupy)
 • nagrody zostaną wysłane pocztą lub będzie je można odebrać osobiście w Zielniku Wydziału Biologii UW, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
zielnik@biol.uw.edu.pl  lub  tel. (22) 55 30 549

Co nowego w portalu

150 lat obserwacji przyrody w USA – wcześniejsze zakwitanie roślin
Projekt płazowy
Rośliny Świąt Bożego Narodzenia
Pomóż tworzyć fenologiczną mapę Polski, zostań obserwatorem przyrody !
Z cyklu "Botanika w literaturze i sztuce" - "Przedwiośnie" jako Zielnik Żeromskiego
Pytania do eksperta
Kto nas ustrzeże przed powodzią ?
Fiordy w pigułce
Namorzynowe puzzle
Flora dawnych Pienin
Rośliny Wielkanocy
W czerwcu czerwce na czerwcu
Tajemnice kwiatu paproci
Okolice Pomiechówka
Kolibry na Alasce czyli ciepłe nazwy - zimne adresy
Wyniki konkursu
Zwycięzcy Konkursu
Święto Niepodległości okiem botanika
Klimat a sezonowe opadanie liści
Dary Trzech Króli
Walentyki
Przebiśnieg – wiara w odrodzenie
Prima Aprilis
Pojezierze Gostynińskie
Lipa niejedno ma imię
Wrzesień, wrzosy i wrzosowate
Cena genów
Gorące puzzle
Endemity a relikty
Figa i jej słodkie tajemnice
Skrzydlate miasto
Akcja: czeremcha amerykańska
Tajemnice krypt jasnogórskich
Ziarno prawdy o orkiszu
Lecą, lecą... paździerze
Bagnica - jedyna w swoim rodzaju
O jemiole pod jemiołą
Jak sasanka została zawilcem
Święto Zmarłych
Andrzejki
Powsin zaprasza
Lato w Powsinie
Green Card
Powsin zaprasza na Piknik Naukowy
Rośliny owadożerne zapraszają do Powsina
Murawy kserotermiczne - czas żniw
Jesień w Powsinie
Pogromcy much zapraszają do Powsina
150 urodziny Marii Curie-Skłodowskiej w Powsinie - koncert wśród kwiatów
Na ratunek ptakom
Poznaj zieloną Warszawę - wycieczka z przewodnikiem
W poszukiwaniu utraconego krajobrazu
Niezłe Ziółka
Listopadowe botanizowanie
Zima w Powsinie
Szukamy współpracowników!
Od prehistorii

Powstawanie kontynentów
Geologia ziem polskich
Temperatura
Wegetacja
Klimat a rozwój cywilizacji
Świadectwa
zmian klimatu


Geomorfologia - formy
Geomorfologia - regiony
Paleobotanika
Przyroda a klimat
Endemity a relikty
Zadania
Zostań
obserwatorem


Fenologia
Ochrona czynna muraw kserotermicznych
Porosty
Projekt płazowy
Mapa
Poradniki
Bioindykacja
i adaptacje


Bioindykacja
Adaptacje
Gry i zabawy
Zielniki

Jak wykonać zielnik?
Botanika w kulturze
Rok według roślin
Intrygujące rośliny
Konkurs
Gry i zabawy
Program

Ankieta - nauczyciele
Ankieta - uczniowie
Rozwijajmy razem portal
Uwagi - odpowiedzi
Kontakt

Słownik

Mapa serwisu

Szukaj

Partnerzy programu
Logo Fundusz
Logo Zielnik UW
Logo Biologia UW
Logo internet ART
Szkoła festiwalu nauki
© 2009 - 2024 Zielnik Wydziału Biologii UW; wszelkie prawa zastrzeżone