Jesteś tutaj: Strona główna » Od prehistorii » Klimat a rozwój cywilizacji » Quiz podsumowujący
Powstawanie kontynentów
Geologia ziem polskich
Temperatura
Wegetacja
Klimat a rozwój cywilizacji
Opisy
Quiz podsumowujący

 

Quiz podsumowujący


"Klimat a rozwój cywilizacji"

1. Zima wulkaniczna:

a. to częste zjawisko związane z każdorazowym wybuchem wulkanu
b. to stosunkowo rzadkie zjawisko, związane ze znaczącymi wybuchami wulkanów
c. to częste zjawisko, obserwowane wielokrotnie i wiadomo z pewnością, że epoki lodowe były w zasadzie wielkoskalowymi zimami wulkanicznymi

2. Klimat Sahary w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat zmieniał się - raz będąc suchszy, raz wilgotniejszy - wiązało się to ze zmianami temperatury w następujący sposób:

a. ocieplenie i ochłodzenie występowały w zasadzie niezależnie od zmian wilgotności
b. ocieplenie wiązało się ze spadkiem wilgotności, podobnie jak obecnie, ochłodzenie z jej wzrostem
c. ocieplenie wiązało się ze wzrostem wilgotności, a ochłodzenie z jej spadkiem, a więc obecne ocieplenie i jednoczesne osuszenie jest czymś wyjątkowym

3. Zima wulkaniczna to:

a. ochłodzenie będące wynikiem zmniejszenia ilości promieniowania słonecznego przez pyły i aerozole wydobywające się z wybuchającego wulkanu
b. okres, gdy aktywność wulkaniczna ulega osłabieniu, jak gdyby zamrożeniu
c. potoczne określenie sytuacji, gdy popioły wulkaniczne pokrywają jakiś obszar białą warstwą przypominającą śnieg lub szron

4. W wyniku rewolucji neolitycznej:

a. do atmosfery dostało się dużo gazów cieplarnianych wytwarzanych przy okazji przekształcania ekosystemów naturalnych w pola uprawne
b. z atmosfery znikło dużo gazów cieplarnianych pochłanianych przez ówczesny typ rolnictwa
c. do atmosfery dostało się dużo gazów cieplarnianych wytwarzanych przy produkcji cementu

5. Gwałtowny dopływ dużych mas słodkiej wody z roztapiających się lodowców do północnego Atlantyku:

a. na dużą skalę zdarza się rzadko i zmieniając układ prądów powoduje obniżenie temperatury północnej Ameryki i Europy
b. to coroczne zjawisko o dużym znaczeniu dla morskiej fauny, ale niewielkim znaczeniu klimatycznym
c. na dużą skalę zdarza się rzadko i zmieniając układ prądów powoduje podniesienie temperatury północnej Ameryki i Europy

6. W ostatnich dekadach poziom oceanu podwyższył się trochę, choć na razie to głównie wynik rozszerzania się cieplnego wody, a nie samego topnienia lądolodów. Podobne zjawisko w przeszłości:

a. nigdy nie wystąpiło, a przynajmniej nie w czasach historycznych
b. występowało w okresach ocieplenia i przyczyniło się do powstania lejkowatych zatok, w których lokowano porty
c. odmiennie niż obecnie występowało w okresach ochłodzenia i przyczyniło się do powstania zaczątków raf koralowych, utrudniając żeglugę

7. Normanowie odkrywszy Grenlandię nazwali ją Zieloną Krainą. Uważa się, że mógł to być przykład reklamy skierowanej do osadników. Reklama ta najprawdopodobniej była:

a. naciągana, ale nie do końca fałszywa, gdyż mimo że w tamtych czasach Grenlandia była w większości pokryta lodem, to odsłonięte wybrzeża były porośnięte zielenią
b. jak najbardziej uczciwa, gdyż w tamtych czasach niemal cała Grenlandia była pokryta roślinnością taką, jaka obecnie występuje w strefie równikowej
c. absolutnie nieuczciwa, gdyż w tamtych czasach Grenlandia i Islandia były całkowicie pokryte lodem

8. Dorsz ma dość wąski zakres tolerancji na zmianę temperatury wody (optymalna dla niego temp. to 2-7 stopni Celsjusza), w związku z tym rybołówstwo oparte na tym gatunku:

a. w średniowieczu rozwijało się głównie w Europie Zachodniej, w małej epoce lodowej - głównie w Skandynawii
b. w średniowieczu rozwijało się głównie w Skandynawii, natomiast w małej epoce lodowej - głównie w Europie Zachodniej
c. w cieplejszych okresach rozwijało się w Europie Zachodniej i Skandynawii, ale zawsze najlepiej w Morzu Śródziemnym

9. Osuszenie klimatu jest:

a. katastrofalne dla rolnictwa, ale korzystne dla rybołówstwa, co rekompensuje straty w rolnictwie
b. katastrofalne dla rolnictwa, ale ułatwia meliorację bagien, a to bardzo cenne rolniczo obszary
c. katastrofalne dla zbieractwa, więc w czasach prehistorycznych dało impuls do wynalezienia nawadniania i innych technik rolnych, które w istocie dały początek rolnictwu

10. Ochłodzenie klimatu w XIV-XIX w., zwane małą epoką lodową, zapewne jest wynikiem splotu różnych przyczyn, ale nastąpiło przede wszystkim z powodu:

a. upadku gospodarczego w średniowieczu, przez który spadła ilość dwutlenku węgla w atmosferze
b. zimy wulkanicznej spowodowanej wybuchem wulkanu, którego pozostałością jest góra Ślęża
c. osłabienia aktywności Słońca

Co nowego w portalu

150 lat obserwacji przyrody w USA – wcześniejsze zakwitanie roślin
Projekt płazowy
Rośliny Świąt Bożego Narodzenia
Pomóż tworzyć fenologiczną mapę Polski, zostań obserwatorem przyrody !
Z cyklu "Botanika w literaturze i sztuce" - "Przedwiośnie" jako Zielnik Żeromskiego
Pytania do eksperta
Kto nas ustrzeże przed powodzią ?
Fiordy w pigułce
Namorzynowe puzzle
Flora dawnych Pienin
Rośliny Wielkanocy
W czerwcu czerwce na czerwcu
Tajemnice kwiatu paproci
Okolice Pomiechówka
Kolibry na Alasce czyli ciepłe nazwy - zimne adresy
Wyniki konkursu
Zwycięzcy Konkursu
Święto Niepodległości okiem botanika
Klimat a sezonowe opadanie liści
Dary Trzech Króli
Walentyki
Przebiśnieg – wiara w odrodzenie
Prima Aprilis
Pojezierze Gostynińskie
Lipa niejedno ma imię
Wrzesień, wrzosy i wrzosowate
Cena genów
Gorące puzzle
Endemity a relikty
Figa i jej słodkie tajemnice
Skrzydlate miasto
Akcja: czeremcha amerykańska
Tajemnice krypt jasnogórskich
Ziarno prawdy o orkiszu
Lecą, lecą... paździerze
Bagnica - jedyna w swoim rodzaju
O jemiole pod jemiołą
Jak sasanka została zawilcem
Święto Zmarłych
Andrzejki
Powsin zaprasza
Lato w Powsinie
Green Card
Powsin zaprasza na Piknik Naukowy
Rośliny owadożerne zapraszają do Powsina
Murawy kserotermiczne - czas żniw
Jesień w Powsinie
Pogromcy much zapraszają do Powsina
150 urodziny Marii Curie-Skłodowskiej w Powsinie - koncert wśród kwiatów
Na ratunek ptakom
Poznaj zieloną Warszawę - wycieczka z przewodnikiem
W poszukiwaniu utraconego krajobrazu
Niezłe Ziółka
Listopadowe botanizowanie
Zima w Powsinie
Szukamy wiosny!
Od prehistorii

Powstawanie kontynentów
Geologia ziem polskich
Temperatura
Wegetacja
Klimat a rozwój cywilizacji
Świadectwa
zmian klimatu


Geomorfologia - formy
Geomorfologia - regiony
Paleobotanika
Przyroda a klimat
Endemity a relikty
Zadania
Zostań
obserwatorem


Fenologia
Ochrona czynna muraw kserotermicznych
Porosty
Projekt płazowy
Mapa
Poradniki
Bioindykacja
i adaptacje


Bioindykacja
Adaptacje
Gry i zabawy
Zielniki

Jak wykonać zielnik?
Botanika w kulturze
Rok według roślin
Intrygujące rośliny
Konkurs
Gry i zabawy
Program

Ankieta - nauczyciele
Ankieta - uczniowie
Rozwijajmy razem portal
Uwagi - odpowiedzi
Kontakt

Słownik

Mapa serwisu

Szukaj

Partnerzy programu
Logo Fundusz
Logo Zielnik UW
Logo Biologia UW
Logo internet ART
Szkoła festiwalu nauki
© 2009 - 2019 Zielnik Wydziału Biologii UW; wszelkie prawa zastrzeżone